Święta

Wtorek. Dzien powszedni.

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Statystyki

stat4u

Sonda5. Niedziela w ciągu roku - 07.02.2016 r.

„Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł.

I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów.

Cała ziemia pełna jest Jego chwały”.

Dwa razy w Biblii możemy zobaczyć uwielbienie przed tronem Boga. W Księdze Izajasza (z której wyjęto dzisiejsze pierwsze czytanie) i w Apokalipsie św. Jana. Aniołowie stojący przed Najwyższym są pełni zachwytu, podziwu, świętej bojaźni. Ogromu wielkości Boga nie da się wyrazić nawet w najpiękniejszych i najbardziej zgrabnych słowach. Intuicja wiary może nam podpowiadać niezwykłą atmosferę, która towarzyszy temu niebiańskiemu uwielbieniu.

W trakcie każdej Mszy świętej powtarzamy słowa aniołów, dodając komentarz proroka Izajasza, że „cała ziemia pełna jest Jego chwały”. Jak rozumiemy te słowa? Jeśli rzeczownik „chwała” bierze się od czasownika „chwalić”, to powyższe stwierdzenie staje się mało wiarygodne, bo przecież tak wielu ludzi nie tylko, że nie chwali Stwórcy, ale w ogóle o Nim zapomina!

Sięgnijmy myślą do biblijnego opowiadania o wędrówce Izraelitów przez pustynię i do namiotu spotkania. Tam słowo „chwała Boża” znaczyło tyle, co „obecność”. Cała ziemia jest pełna obecności Boga. Bóg tu jest! Nie tylko tu, ale także tam, gdzie wydaje się, że go nie ma. Cicha, wierna, ale te skuteczna obecność Boża, to przede wszystkim zaproszenie - „Zawsze i wszędzie możesz Mnie chwalić. Nic, ani nikt nie musi ograniczać twojej miłości do Mnie”.

Nie szukaj okazji do modlitwy, bo Bóg całe Twoje życie uczynił taką wielką „okazją”.

PAPIEŻ FRANCISZEK O MIŁOSIERDZIU

„Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swój szczyt w Jezusie z Nazaretu” (MV 1).

Gdy patrzymy na Chrystusa, to miłosierdzie nie już tylko piękną ideą, albo niedoścignionym wzorem, ale ma ono konkretne spojrzenie i „ubiera się” w gesty i czyny.

Św. Maria de Mattias, dziewica – 4 lutego

Maria de Mattias urodziła się 4 lutego 1805 r. w Vallecorsa (Włochy) w zamożnej i głęboko religijnej rodzinie. Jej dzieciństwo było szczęśliwe, pełne radości i beztroskie. Zgodnie ze zwyczajem epoki, nie chodziła do żadnej szkoły. Podczas częstych i długich rozmów ojciec zaszczepiał w niej miłość do Boga i podziw dla dzieła stworzenia. Niezatarte wspomnienia pozostawił w niej tragiczny okres walk bratobójczych, które w latach 1810-1825 toczyły się w okolicach jej rodzinnej miejscowości.

Głębsze zainteresowanie religią i życiem duchowym zrodziło się w niej w 1822 r. pod wpływem misji ludowych głoszonych przez św. Kaspra Del Bufalo, wielkiego krzewiciela kultu Najświętszej Krwi Jezusa. Maria stała się poniekąd spadkobierczynią jego przesłania i kontynuatorką jego dzieła. Mając zaledwie 29 lat, za radą swego kierownika duchowego ks. Giovanniego Merliniego założyła w Acuto, niedaleko Rzymu, Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Nowa wspólnota zakonna rozpoczęła swą działalność w szkole, która została jej powierzona przez administratora apostolskiego diecezji Anagni.

Maria, która sama nauczyła się czytać i pisać, nie ograniczała się do pracy w szkole, ale po lekcjach zbierała dziewczęta i kobiety, by uczyć je miłości do Jezusa i zasad życia chrześcijańskiego. Jej katechezy przyciągały wielu ludzi, a mężczyźni - głównie pasterze, którym ówczesna obyczajowość nie pozwalała uczestniczyć w organizowanych przez nią spotkaniach - słuchali jej w ukryciu. Z czasem stała się wielką i znaną kaznodziejką, cenioną przez dzieci i dorosłych, ludzi prostych i wykształconych. Niestrudzenie szerzyła kult Najświętszej Krwi, głosiła miłosierdzie i zabiegała o pokój i jedność między ludźmi.

 

Beatyfikował ją papież Pius XII 1 października 1950 r., a kanonizował św. Jan Paweł II w Rzymie 18 maja 2003 r. 

31 maja 2015 w Przylesiu

Pan Daniel Sobieraj udostępnił film z międzynarodowego spotkania, które miałe miejsce w naszej parafii w niedzielę 31 maja 2015r. Polecam!

https://www.facebook.com/daniel.sobieraj.37/videos/955861121132331/?pnref=story

Zapraszam do ankiety: Moja rodzina...

 

na kazdym etapie swojego zycia inaczej pojmuje wiarę.Jako dziecko - nasladowałam

wirzę bo rodzice swoim codzinnym przykładem nauczyli mnie wiary , jestem im zat

Wierzę, bo dzięki temu mam swój prywatny "drugi świat" tylko mi znany,

Czemu wierzę? To tak jakby zapytać czemu oddycham. Może nie dokońca trafne porów

Andrzej Kerner

Zdjęcia z parafialnej pielgrzymki do Krakowa można zobaczyć na stronie Gościa Niedzielnego!!! Bardzo POLECAM!!!

 

http://opole.gosc.pl/doc/1367836.Pielgrzymowali-po-relikwie-bl-Jana-Pawla-II

 

Choć nic nie odda duchowych przeżyć jakie doświadczyliśmy podczas spotkania z kard Stanisławem Dziwiszem i bp Damianem Muskusem w kaplicy przy Franciszkńskiej 3...

11.20 kaplica kard. Stanisława Dziwisza na ul. Franciszkańskiej 3...  Niesamowite spotkanie z biskupami krakowskimi.  Ks. Kard. polecił byśmy uczyli się od bł. Jana Pawła II wyobraźni miłosierdzia... Byśmy pielęgnowali kult Miłosierdzia Bożego... Biskup Damian podziękował Pani Janinie za asysty przyleskie podczas obchodów kalwaryjskich.  Dziękując za Wielki Dar relikwii, pojechaliśmy do Łagiewnik by tam przeżyć mszę św. I godzinę miłosierdzia.... Szczęśliwi i pełni wewnętrznego pokoju wracamy do Przylesia i Obórek...

8.20 - Pani Janina opowiada o początkach pielgrzymowania do Kalwarii Zebrzydowskiej, o biskupie Damianie.... Przedstawiłem p. Andrzejowi wszystkich parafian. Modlitwą różańcową poleciliśmy nasze intencje.... Matce Bożej.

Już jedziemy! O godz. 7.00 rozpoczęliśmy pielgrzymkę do Krakowa po relikwie bł. Jana Pawła II... Jest z nami dziennikarz Gościa Niedzielnego p. Andrzej Kerner. Całą parafie polecamy Panu Bogu... wszystkie nasze intencje...

Zegar

Dzisiaj jest

wtorek,
09 lutego 2016

(40. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
610638