Święta

św. Róży z Limy, dziewicy - wspomnienie dowolne

Imieniny:
Apolinarego, Filipa

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Statystyki

stat4u

SondaUroczystość św. Jacka - 17.08.2014r.

 Dziś rozpoczyna się 38. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. Wielu wyruszy dziś i w najbliższych dniach z kilku miejscowości naszej diecezji na pielgrzymi szlak, by w najbliższą sobotę dotrzeć na Jasnogórski Szczyt,  oddać cześć Matce Bożej, Królowej Polski i zawierzyć jej swoją, swoich bliskich i całego Kościoła przyszłość.

Każdy nas w tych dniach może stać się duchowym pielgrzymem. Łączymy się z tymi, którzy zmierzają do Częstochowy, ale też wpisujemy się szerzej w pielgrzymowanie całego Kościoła. Dokąd idziemy jako Kościół? Może od razu odpowiedziałbyś pytaniem na pytanie: Czy Kościół dokądkolwiek idzie? Czy jest to Mu potrzebne? Kościół musi być tu, aby strzec tego, co jest naszym Skarbem – naszej wiary, pobożności, tradycji, obyczajów, moralności… Tego jeszcze brakowało, aby Kościół się gdzieś wybierał! Nie bądźmy tacy do przodu, bo nas z tyłu zabraknie! A przecież tego, co „z tyłu” trzeba bronić. Wszyscy znamy mądre powiedzenie, że „kto nie idzie naprzód, ten się cofa”. Czy więc Kościół ma być postępowy? Może wtedy byłoby łatwiej? Czy jednak  chodzi o postęp w rozumieniu tego świata? Czy ruszyć się z miejsca oznacza zarazem porzucić coś dotychczas cennego, licząc, że droga przyniesie nam nowe atrakcje, nowe wartości, nowe skarby? Aby stać się pielgrzymem, nie musisz niczego z siebie „zgubić”. Bo w drodze chodzi nie tylko o Ciebie, ale też o tych, których spotkasz, z którymi idziesz i do których idziesz. Chrystus przed wstąpieniem do nieba powiedział do uczniów: „Idźcie!”. Jezus nie chce, aby Jego Kościół stał w miejscu. Spotkaliśmy Mesjasza, Króla, Przyjaciela, Obrońcę, Lekarza i już nie możemy tego faktu zostawić dla siebie! Czujemy w głębi serc, że Chrystus zaprasza się do przedziwnej duchowej pielgrzymki: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”  

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE p. Dyrektor Szkoły:
Zajęcia w przedszkolu rozpoczną się od środy 20 sierpnia 2014r.
W sierpniu trwać będą od godz. 8.00 do godz. 13.00.

 

K O M U N I K A T
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO-SAN;

BRZESKIEGO STOWARZYSZENIA PROMOCJI ZDROWIA w BRZEGU

oraz WÓJT GMINY OLSZANKA
z a p r a s z a j ą

na BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

wszystkie Panie w wieku 50 - 69 lat , które przez ostatnie 2 lata nie miały wykonanej mammografii. Na badanie należy zgłosić się z dowodem osobistym oraz zdjęciami z ostatniego badania. Informacja i rejestracja pod numerem telefonu: 77/546 13 84 Badanie odbędzie się w dniu 20.08.2014r. w Przylesiu przy Szkole Podstawowej od godz.10.00 – 16.00.

 

Program pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży województwa opolskiego:

 

Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu od 2008 roku realizuje program pomocy stypendialnej. Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w sytuacji materialnej utrudniającej pełny rozwój edukacyjny. W dniach 1 -12 września 2014 r. planowany jest nabór wniosków stypendialnych na kolejną edycję programu.

RODZINNY ŚWIĘTY

św. Maria, żona Kleofasa

Maria należała do rodziny Maryi. Być może była rodzoną siostrą św. Józefa. Św. Hegezyp (+ ok. 180), który żył w początkach chrześcijaństwa i któremu była dobrze znana tradycja apostolska, nazywa Kleofasa (Klopasa, zwanego także Alfeuszem) - bratem św. Józefa, Oblubieńca Maryi. Synami Marii Kleofasowej byli: św. Jakub Młodszy, Józef i Juda Tadeusz (Mt 27, 55-56; Łk 24, 10; Mk 15, 40-41), których Ewangelie nazywają „braćmi”, czyli krewnymi Jezusa.

Maria należała do najbliższego grona Pana Jezusa. Towarzyszyła Mu podczas wędrówek apostolskich i razem z innymi pobożnymi niewiastami troszczyła się o doczesne potrzeby Pana Jezusa, takie jak pożywienie, pranie, a nawet dach nad głową. Trwała przy Nim aż do śmierci. „Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa” - potwierdza w swojej Ewangelii bezpośredni świadek, św. Jan Apostoł (J 19, 25). Kiedy udała się razem z Marią Magdaleną i Joanną w poranek wielkanocny do grobu Pana Jezusa, aby namaścić Jego ciało olejkami, pierwsza ujrzała anioła - świadka zmartwychwstania - i rozmawiała z nim (Mt 28, 1-8; Mk 16, 1-8). Jej też pojawił się w powrotnej drodze Pan Jezus Zmartwychwstały (Mt 28, 9-10). O dalszych losach św. Marii Kleofasowej nic nie wiemy.

 

Wspomnienie liturgiczne świętej żony i matki przypada 9 kwietnia.

Święty Jan Paweł II o rodzinie

„Kościół jest powołany do tego, aby wszystkim ukazać na nowo, z coraz większym przekonaniem, swoją wolę rozwijania wszelkimi środkami życia ludzkiego i bronienia go przeciw jakimkolwiek zasadzkom, niezależnie od stanu i stadium rozwoju, w którym się ono znajduje” (FC 30).

 

Przypadek zwolnienia prof. Chazana pokazuje, że musimy być gotowi „uzasadniać nadzieję, która w nas jest” w niekoniecznie sprzyjających nam warunkach. Nawet jeśli obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci niesie ze sobą ryzyko odrzucenia ze strony innych ludzi to pamiętajmy, że najważniejsze jacy jesteśmy w oczach Boga.

Zapraszam do ankiety: Moja rodzina...

 

na kazdym etapie swojego zycia inaczej pojmuje wiarę.Jako dziecko - nasladowałam

wirzę bo rodzice swoim codzinnym przykładem nauczyli mnie wiary , jestem im zat

Wierzę, bo dzięki temu mam swój prywatny "drugi świat" tylko mi znany,

Czemu wierzę? To tak jakby zapytać czemu oddycham. Może nie dokońca trafne porów

Andrzej Kerner

Zdjęcia z parafialnej pielgrzymki do Krakowa można zobaczyć na stronie Gościa Niedzielnego!!! Bardzo POLECAM!!!

 

http://opole.gosc.pl/doc/1367836.Pielgrzymowali-po-relikwie-bl-Jana-Pawla-II

 

Choć nic nie odda duchowych przeżyć jakie doświadczyliśmy podczas spotkania z kard Stanisławem Dziwiszem i bp Damianem Muskusem w kaplicy przy Franciszkńskiej 3...

11.20 kaplica kard. Stanisława Dziwisza na ul. Franciszkańskiej 3...  Niesamowite spotkanie z biskupami krakowskimi.  Ks. Kard. polecił byśmy uczyli się od bł. Jana Pawła II wyobraźni miłosierdzia... Byśmy pielęgnowali kult Miłosierdzia Bożego... Biskup Damian podziękował Pani Janinie za asysty przyleskie podczas obchodów kalwaryjskich.  Dziękując za Wielki Dar relikwii, pojechaliśmy do Łagiewnik by tam przeżyć mszę św. I godzinę miłosierdzia.... Szczęśliwi i pełni wewnętrznego pokoju wracamy do Przylesia i Obórek...

8.20 - Pani Janina opowiada o początkach pielgrzymowania do Kalwarii Zebrzydowskiej, o biskupie Damianie.... Przedstawiłem p. Andrzejowi wszystkich parafian. Modlitwą różańcową poleciliśmy nasze intencje.... Matce Bożej.

Już jedziemy! O godz. 7.00 rozpoczęliśmy pielgrzymkę do Krakowa po relikwie bł. Jana Pawła II... Jest z nami dziennikarz Gościa Niedzielnego p. Andrzej Kerner. Całą parafie polecamy Panu Bogu... wszystkie nasze intencje...

Zegar

Dzisiaj jest

sobota,
23 sierpnia 2014

(235. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
417747